Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan TOPRO samler inn og behandler personvernopplysninger.

For å gjennomføre et kjøp på TOPRO.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi kan også oppbevarer IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Nettbutikken TOPRO.no eies og driftes av selskapet TOPRO Industri AS, og ditt personvern er viktig for TOPRO Industri («TOPRO«). Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

 

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

TOPRO Industri AS, Rambekkvegen 5, 2816 Gjøvik er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier, men det betyr nødvendigvis ikke at vi samler inne alle kategorier for alle kunder.

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

 

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg, f.eks. når du kjøper varer av oss, kontakter vårt kundesenter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg på flere måter. Dette skjer f.eks. når du benytter deg av våre tjenester (eks. nettsiden vår). Disse opplysningene er viktige for å kunne gi de tilbakemeldinger, forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg eller følge deg opp på andre måter.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med oss via det offentlige eller våre samarbeidspartnere. Vi henter også inne opplysninger fra offentlige registre, f.eks. når du søker jobb og i forbindelse med blåresepter.

Det er normalt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til fakturering e.l.

 

Hva bruker vi personopplysningene til?

TOPRO bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler personopplysninger for å levere produkter til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med kontakt med vår kundeservice. Vi bruker også data for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse blant annet gjennom automatiske pålogging og tilpasning av innholdsvisning til skjerm.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.
 • Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.
 • Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

 

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

 • ditt samtykke
 • oppfyllelse av avtale med deg, som for eksempel kjøp av produkter
 • oppfyllelse av en rettslig forpliktelse, som å ha kontroll på hvem som har kjøpt hvilke produkter grunnet garantier og eventulle tilbakekallinger.
 • vern om dine vitale interesser
 • utføre en oppgave i allmennhetens interesse
 • eller for formål knyttet til en berettiget interesse.

 

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

 

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysningene med andre selskaper i vårt konsern til bruk for de samme formål som opplysningene ble innsamlet for. Vi deler også opplysningene med våre underleverandører for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Du finner en oversikt over våre databehandlere her.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

 

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

 

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til TOPRO, eller eventuelt til Datatilsynet.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies her. 

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakt oss ved å sende e-post til kundeservice@topro.no

Search engine powered by ElasticSuite