Bærekraft

TOPRO - din bærekraftige partner

Ta ansvar for fremtiden

Ettersom verdens ressurser blir oppbrukt, ønsker vi å gjøre vårt for å få fremtiden til å se litt lysere ut for fremtidige generasjoner

Miljøvennlig produksjon

Vi muliggjør miljøvennlig produksjon ved å bruke bærekraftig produserte materialer (Hydro Reduxa bærekraftig aluminium) og ren elektrisitet, samt tillate en ny bruk av produktene våre gjennom resirkulering.

 

Lokalt, fra A til Å.

Bærekraftig på grunn av kort reiseavstand; Alt – fra idé til sluttprodukt – lages i Norge av våre engasjerte medarbeidere.

 

Bærekraftige materialer

I samarbeid med ansvarlige norske kvalitetsmerker er våre rollatorer laget av materialer som sikrer en bedre fremtid.

 

Etiske retningslinjer

Ansattes sikkerhet og trivsel er en hoved prioritering hos TOPRO Industri. Ledere og ansatte skal jobbe for å skape et trygt og rettferdig arbeidsmiljø. Topro Industri følger lokale lover for diskriminering, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

TOPRO Industri tar ansvar for at våre leverandører følger lokale arbeidsmiljølover og at ikke strider med grunnleggende menneskerettigheter. Vår Code of Conduct for Suppliers legges ved alle kontrakter og krever til at leverandøren skal følge de samme retningslinjene. Den er basert på konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Sjekk vår Code of Conduct her:

Leverandørkjedeoppfølging

Oppfølging av våre leverandører er vel så viktig. Gjennom Factlines sender vi ut en undersøkelse og gjennomfører en risikovurdering av våre leverandører. Resultatene fra Factlines avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. En rapport av risikovurderingen og tiltak som skal gjennomføres vil publiseres årlig. Ta kontakt for mer informasjon.

Den reneste energien er den energien du ikke bruker...