Bærekraft

TOPRO - din bærekraftige partner

Ta ansvar for fremtiden

Ettersom verdens ressurser blir oppbrukt, ønsker vi å gjøre vårt for å få fremtiden til å se litt lysere ut for fremtidige generasjoner

Miljøvennlig produksjon

Vi muliggjør miljøvennlig produksjon ved å bruke bærekraftig produserte materialer (Hydro Reduxa bærekraftig aluminium) og ren elektrisitet, samt tillate en ny bruk av produktene våre gjennom resirkulering.

 

Lokalt, fra A til Å.

Bærekraftig på grunn av kort reiseavstand; Alt – fra idé til sluttprodukt – lages i Norge av våre engasjerte medarbeidere.

 

Bærekraftige materialer

I samarbeid med ansvarlige norske kvalitetsmerker er våre rollatorer laget av materialer som sikrer en bedre fremtid.

 

Etiske retningslinjer

Ansattes sikkerhet og trivsel er en hoved prioritering hos TOPRO Industri. Ledere og ansatte skal jobbe for å skape et trygt og rettferdig arbeidsmiljø. Topro Industri følger lokale lover for diskriminering, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

TOPRO Industri tar ansvar for at våre leverandører følger lokale arbeidsmiljølover og at de ikke strider med grunnleggende menneskerettigheter. Våre Retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd, inkludert våres Code of Conduct, legger grunnlaget for vårt bærekrafts arbeid og er signert av styret til Topro Industri:

Leverandørkjedeoppfølging og Åpenhetsloven

Gjennom våres retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd er vi forpliktet til å gjennomføre en aktsomhetsvurdering og sørge for at vi og våre leverandører oppfyller disse retningslinjene. Dette er også i tråd med kravene fra Åpenhetsloven.
Årlig gjennomfører vi en aktsomhetsvurdering av våres leverandører og vi har siden 2018 benyttet Factlines til dette. Resultatene fra aktsomhetsvurderingen benytter vi til å følge opp, iverksette tiltak og evaluere videre samarbeid med leverandør. Se den årlige verifiseringen fra Factlines her:

I tråd med Åpenhetsloven publiserer vi også en årlig redegjørelse for arbeidet vi gjør med våres aktsomhetsvurdering. Se dokument nedenfor. Ønsker du mer informasjon om hvordan vi gjennomfører aktsomhetsvurderingen og vårt arbeid med Åpenhetsloven ta kontakt.

Den reneste energien er den energien du ikke bruker...